• คำนวณปริมาณการใช้แก๊สจาก Gas Meter •

ปริมาณการใช้แก๊ส

Kg
ปริมาณแก๊สที่วัดผ่าน Gas Meter
(ตัวเลขหน้า Meter) (1)
Nm3
Pressure ที่จุดติดตั้ง (2)
PSI

เตาแก๊ส

วิธีการใช้งาน
1. กรอกตัวเลขหน้า Meter Gas
2. กรอกค่าแรงดันของ pressure gauge ที่จุดติดตั้ง
3. กดแปลงค่าเพื่อแสดงปริมาณการใช้แก๊ส
หน้าหลัก