• การแปลงหน่วยพลังงาน •

BTU

kcal

kW

kJ

Mj

hp

LPG(kg) liquid

LPG (m 3 ) air

หน้าหลัก